Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  
  
  
  
30-10-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 01.01 Ansøgning om midler til DM i Vildtmad.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 03.01 1910685 Plan og udviklingsstrategi 2019_HIGHpdf.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.01 Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Vækst i job, erhverv og uddannelse 2020….pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.02 Erhvervsstrategi 2020-2021 Norddjurs Kommune_høring.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.03 Arbejdsmarkedsstrategi 2020-2021 Norddjurs Kommune_høring.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.04 Punkt_Rammer og proces for ny erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik EAU 28112….pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.05 Punkt_Model for årligt møde med erhverslivet, organisationer mv EAU 230120….pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.06 Eksempel på overordnet erhvevs- og arbejdsmarkedspolitik.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.07 Punkt_Opsamling fra årsmøde EAU 29052019.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.08 Input fra årsmøde 2019.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.09 Punkt_Vækstregnskab 2018 - Norddjurs EAU 29052019.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.10 Vækstregnskab Norddjurs 2018.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.11 Punkt_Opsamling fra dialogmøde om erhvervsudvikling og erhvervsservice EAU….pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 04.12 Input fra dialogmødet 3 september 2019.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.01 Målgruppebeskrivelse.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.02 Overflytning af sager og medarbejdere.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.03 Høringssvar fra ungdomsrådet.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.04 Høringssvar fra ældrerådet.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.05 Høringssvar fra handicaprådet.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.06 Bemærkninger fra administrationen på socialområdet.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.07 Bemærkninger fra Teamet for unge og socialt udsatte.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.08 Bemærkninger fra LMU for FTI.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.09 Bemærkninger fra LMU for myndigheds- og visitationsenheden, børn og famili….pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.10 Bemærkning fra arbejdsmarkedsafdelingen.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 05.11 Bemærkninger fra LMU i ungeindsatsenUU.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 06.01 Udkast til Beskæftigelsesplan 2020.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 08.01 Høringsbrev - ny erhvervsplan 2020-2023.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 08.02 Aarhus Erhvervsplan - udkast til høringssvar fra Norddjurs Kommune.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 11.01 KL's høringssvar vedr forsøg med mere ansvar til a-kasserne.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 11.02 Udvikling i antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 12.01 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2019 - oktobermøde.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 12.02 Mødeoversigt for EAU - 2019.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10
30-10-2019 - Bilag 12.03 Mødeplan 2020.pdf
  
30-10-2019 fra 16:00 - 18:10