Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  
  
  
  
KB-12-06-2018 - 00 Referat med bilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20Se video
KB-12-06-2018 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 01.01 Bilag til samlet budgetopfølgning april 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 01.02 Anlægsoversigt - Aprilpdf.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 01.03 Likviditetsoversigt april 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 01.04 ØK beslutning.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 01.05 Protokol fra ekstraordinært hovedudvalgsmøde d 6 juni 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 02.01 Forslag til Finansiel politik.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 03.01 Bilag - borgerdrevne forslag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 04.01 Kommissorium for § 17 stk 4-udvalg.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.01 Ressourcefordeling på skoleområdet.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.02 Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen på almen skoleområd….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.03 Bilag 2 - KORA-model for fordeling af midler til specialundervisning.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.04 Bilag 3 - Overordnede forklaringer på budgetudviklingen fra 2017 til 201….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.05 Bilag 4 - Forskel mellem faktisk og korrekt budgetfordeling i 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.06 Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på almen skoleområdet.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.07 Forslag til ændring af grundbeløb i ressourcefordelingsmodellen på skole….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.08 Høringssvar - Anholt Skole og Børnehaven.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.09 Høringssvar - Auning Skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.10 Høringssvar - Ørsted Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.11 Høringssvar - Børneby Glesborg.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.12 Høringssvar - Børneby Mølle.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.13 Høringssvar - Vestre Skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.14 Høringssvar - Område Auning.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.15 Høringssvar - Vivild Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.16 Høringssvar - Allingåbro Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.17 Høringssvar - Områdeudvalg for Skole- og dagtilbud.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.18 Høringssvar - Distrikt Ørum.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.19 Høringssvar - Toubroskolen.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.20 Høringssvar - Kattegatskolen.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 05.21 Forslag til ændring af grundbeløb - intervaller med 25 elever pr interva….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 06.01 Indstilling vedr Nyvang fra bestyrelsen i UngNorddjurs.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 06.02 Brug af Nyvang til juniorklub.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.01 Opgørelse af flygtninge og tosprogede børn i dagtilbud - januar 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.02 Oversigt over antal tosprogede elever på Kattegatskolen pr 1812018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.03 Undervisning og modtagelse af tosprogede børn i Norddjurs Kommune.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.04 Høringssvar - Vestre Skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.05 Høringssvar - Område Grenaa.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.06 Høringssvar - Kattegatskolen.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.07 Høringssvar - Stjernehuset.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 07.08 Optælling tosprogede område Grenaa marts 2017 og 1 maj 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 08.01 Notat om mulighed for at omplacere tosprogede fra skoleåret 20182019.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.01 Høringssvar - Distrikt Ørum.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.02 Høringssvar - Vivild Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.03 Høringssvar - Vestre Skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.04 Høringssvar - Toubro Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.05 Høringssvar - Børneby Glesborg.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.06 Høringssvar - Børneby Mølle.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.07 Høringssvar - Ørsted Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 09.08 Høringssvar - Allingåbro Børneby.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 10.01 Tidsplan for udbedring efter vandskade Vestre Skole Endelig.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 10.02 Anlægsbudget for udtørring og udbedring efter vandskade på Vestre Skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 10.03 Notat om ikke disponede midler - vandskade Vestre skole.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 12.01 Samlet notat om økonomien i Område Grenaa.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 12.02 Tillægsnotat med svar på spm om økonomi i Område Grenaa.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 12.03 Bilag 1 til tillægsnotat - Normering område Grenaa 2017-2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 12.04 Bilag 2 til tillægsnotat - Sygefraværsstatistik 1 kvartal 2018 Skole og….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 13.01 Opsamling på høringer ang placering af §108 borgere.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 13.02 Høringssvar - pårørende fra infomøde.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 13.03 Høringssvar - Nøddebo-borgere og pårørende.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 13.04 Høringssvar - personale.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 15.01 Revideret Proceskort 2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 15.02 Oversigt over scenarier 23-04-2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 16.01 CO2-opgørelse, 2017 rapportpdf.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.01 Bilag 1 Parcel nr 3011 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.02 Bilag 2 Kontraktforslag parcel nr 2020 - ny.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.03 Bilag 3 Parcel nr 2020 - kortbilag - ny.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.04 Bilag 4 Kontraktforslag parcel nr 73.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.05 Bilag 5 Parcel nr 73 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.06 Bilag 6 Kontraktforslag parcel nr 114.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.07 Bilag 7 Parcel nr 114 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.08 Bilag 8 Kontraktforslag parcel nr 144.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.09 Bilag 9 Parcel nr 144 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.10 Bilag 10 Kontraktforslag parcel nr 2007.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.11 Bilag 11 Parcel nr 2007 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.12 Bilag 12 Kontraktforslag parcel nr 3008.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 20.13 Bilag 13 Parcel nr 3008 - kortbilag.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 21.01 Udkast til Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018-2….pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 22.01 Ansøgning om fritagelse for grundskyld.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 22.02 Fortegnelse over §8-fritagelser (bevillinger) pr 01012018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 22.03 Vedtægter for Rimsøhuset 17-03-2018.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 23.01 BDFL kommuneaftale 180501pdf.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 23.02 Høringssvar Fritidsrådet 05_06_18.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 25.01 Torvelhandel - tillæg dat300616.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 25.02 Torvehandel_underskrevet.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 26.01 Regulativ 2006 - Torvet, Kirketorvet - A4.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 26.02 Kortbilag eksisterende samt mulige udeserveringsarealer A3.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 28.01 Kortbilag - bilag 1.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 28.02 Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse 29112013.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 28.03 Projektstatus.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 30.01 Retningslinje for garantistillesedoc.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20
KB-12-06-2018 - Bilag 32.01 Årsrapport 2017.pdf
  
12-06-2018 fra 17:00 - 21:20