Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  
  
  
  
KB-19-11-2019 - 00 Referat med bilag.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 02.01 1910685 Plan og udviklingsstrategi 2019_HIGHpdf.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 03.01 Retningslinjer november 2019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 05.01 Samarbejdsaftale pr 1 januar 2020.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 05.02 Notat vedr budget.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.01 Ansøgning anlæg 1.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.02 Søby 1, revideret kort til ansøgningpdf.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.03 Bevaringsværdigt landskab i Danmark.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.04 Landskabsvurdering - Solcelleanlæg ved Søby.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.05 Kortbilag resultat af landskabsvurdering - Søby 1.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 06.06 Justering af afgrænsning Søby 1 efter MTU 29102019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.01 Ansøgning anlæg 2.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.02 Tilføjelse til Anmeldelse til VVM-Screening om opstilling af solcelleanl….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.03 Bevaringsværdigt landskab i Danmark.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.04 Landskabsvurdering - Solcelleanlæg ved Søby.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.05 Kortbilag resultat af landskabsvurdering - Søby 2.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 07.06 Justering af afgrænsning Søby 2 efter MTU 29102019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.01 Revideret ansøgning solcelleprojekt Estruplund.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.02 Estruplunds supplerende argumenter til ansøgning.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.03 Bevaringsværdigt lanskab i Danmark.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.04 Landskabsvurdering, Estruplund - Solcelleanlæg.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.05 Kortbilag resultat af landskabsvurdering - Estruplund.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.06 Justering af afgrænsning Estruplund efter MTU 29102019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.08 Grundvandsinteresser Estruplund - Solcelleanlæg.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.09 Notat - forslag til besvarelse på henvendelse fra lodsejer.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 08.10 Justering af afgrænsning Estruplund efter ØK 12112019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 10.01 Placering af skulptur - kort.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 10.02 Kortbilag - Grenaa Midtby.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 10.03 Oversigtsfoto.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 11.01 Ansøgning om leje af faglokaler på Ørum Skole.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 11.02 Oversigt over den nuværende placering af faglokaler på Ørum Skole.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 11.03 Henvendelse fra Min Friskole.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 12.01 Gennemsnitsmodellen i Norddjurs Kommune.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 12.02 Vejledning til trinfastsættelse i Norddjurs Kommune.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 12.03 KL afrapportering på undersøgelse om honorering af familieplejere.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 14.01 Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet - Regeringen vil erstatte ….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 14.02 Henvendelse til Undervisningsministeriet vedr fritagelse fra nationale t….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.01 Vedtægter for beboer- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.02 Opsamling fra dialogmøde den 26 juni 2019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.03 Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til vedtægter for beboer- og pår….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.04 Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til vedtægter for beboer- og pårøre….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.05 Høringssvar fra Glesborg Plejehjem - Forslag til vedtægter for beboer- o….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.06 Høringssvar fra Violskrænten og Grønnegården - Forslag til vedtægter for….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.07 Høringssvar fra Fuglsanggården - Forslag til vedtægter for beboer- og på….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 15.08 Høringssvar fra Farsøhthus og Møllehjemmet - Forslag til vedtægter for b….pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 17.01 Afrapportering Europæisk Kulturregion 2018 og 2019.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 17.02 Strategi for Europæisk Kulturregion 2020.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00
KB-19-11-2019 - Bilag 20.01 Partnerskab agreement_Business Region Aarhus og Regio Foodvalley_2019pdf.pdf
  
19-11-2019 fra 17:00 - 19:00