Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
  
  
  
  
KB-23-02-2021 - 00 Referat med bilag.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - 00 Referat uden bilag.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 01.01 Økonomisk politik 2021.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 01.02 Økonomisk politik 2021 - med fremhævning af ændring.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 01.03 Detailbemærkninger fra SF til økonomisk politik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 01.04 Supplerende bemærkning fra SF.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 01.05 detailbemærkninger fra Venstre til økonomisk politik 2021.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 02.01 Revideret indkøbspolitik 2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 02.02 Generelle retningslinjer til indkøbspolitikken.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 02.03 Retningslinje for udbud af varer og tjenesteydelser.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 02.04 Retningslinjer for bygge- og anlæg opgaver samt rådgivningsopgaver.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 02.05 Høringssvar.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 03.01 Ansøgning om medfinansiering af kælderprojekt på Gl Estrup.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 03.02 Budget 29012021.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 04.01 Analyse af vognpark 2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.01 Helhedsorienteret indsats - forslag 1 - oprindeligt forslag til fordelin….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.02 Helhedsorienteret indsats - forslag 2 - justeret forslag til fordeling a….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.03 Helhedsorienteret indsats - forskel mellem forslag 1 og forslag 2.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.04 Helhedsorienteret og tværgående ungeindsats i Norddjurs Kommune.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.05 Helhedsorienteret og tværgående indsats for voksne borgere med komplekse….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.06 Høringssvar fra handicaprådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbeha….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.07 Høringssvar fra ældrerådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandl….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.08 Høringssvar fra ungdomsrådet - Helhedsorienteret og tværgående sagsbehan….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.09 Høringssvar fra område-MED på socialområdet - Helhedsorienteret og tværg….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.10 Høringssvar fra områdeudvalget for administrationen - Helhedsorienteret ….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.11 Høringssvar fra LMU Visitationsafdelingen - Helhedsorienteret og tværgåe….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.12 Høringssvar fra Lokaludvalget i Arbejdsmarkedsafdelingen - Helhedsorient….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.13 Høringssvar fra Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundheds….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.14 Høringssvar fra Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning - Helh….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.15 Høringssvar fra administrationen på socialområdet - Helhedsorienteret og….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.16 Høringssvar fra Lokal-MED-udvalget i Socialpsykiatri Norddjurs - Helheds….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.17 Høringssvar fra MED-Ørum Bo-og Aktivitetscenter - Helhedsorienteret og t….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.18 Helhedsorienteret sagsbehandling og indsats - besvarelse af spørgsmål.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.19 Helhedsorienteret tværgående sagsbehandling og indsats - spørgsmål fremk….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 07.20 Eksempel på kompliceret sagsforløb - EAU 270121.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 08.01 Henvendelse fra bestyrelsen på Auning Skole.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 08.02 Notat vedr forespørgsel om brug af driftsoverførsler - Auning Skole.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 08.03 Besvarelse af spørgsmål fra Mads NikolajsenDOCX.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 08.04 Auning Skole - sammenligning af budgetgrundlag for almen skoletildeling ….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 08.05 Sammenligning af budgetgrundlag for almen skoletildeling 2020 og 2021DOC….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.01 Udkast - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.02 EAU-protokolleringer - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.03 Kommentering af udkast til til opdatering af Integrationspolitikken - fr….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.04 Forvaltningens bemærkninger til Dialogforum for integration.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.05 Høringssvar fra Handicaprådet - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.06 Høringssvar fra Ældrerådet - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.07 Høringssvar fra Dialogforum for integration - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 09.08 Forvaltningens bemærkninger til høringssvar - Integrationspolitik.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.01 Notat vedr udmøntning af midler til øget normering til bostøtte og botil….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.02 Høringssvar fra handicaprådet - Øget normering til bostøtte og botilbud.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.03 Høringssvar fra ældrerådet - Øget normering til bostøtte og botilbud.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.04 Høringssvar fra Visitationsafdelingen - Øget normering til bostøtte og b….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.05 Høringssvar fra brugerrådet Dolmer Have.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.06 Høringssvar fra beboerne Nyvang, Område Ørum.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.07 Høringssvar fra pårørenderådet Område Ørum.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.08 Høringssvar fra boboerne bofællesskabet i Glesborg.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.09 Høringssvar fra pårørenderådet fra Område Ørsted, Auning Allingåbro.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.10 Høringssvar fra LMU Socialpsykiatrien Norddjurs.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.11 Høringssvar fra lokalt MED udvalg Ørum - Øget normering til bostøtte og ….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 10.12 Høringssvar fra medarbejdersiden Område Ørsted, Auning, Allingåbro.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 11.01 Visualisering af Indgangsparti uden E3.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 11.02 GIC_Update_201209_Rev_201210.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 11.03 Punkt_Projekt vedr indgangsparti og springhal ved Grenaa Idrætscenter.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 11.04 Hovedtidsplan, oplæg 25-11-2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 12.01 Punkt_Projekt vedr indgangsparti og springhal ved Grenaa Idrætscenter.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 13.01 Udkast til Kulturaftale Kulturring Østjylland 2021 -24 inklusiv bilag 1….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 13.02 Oversigt over indsatsområder i kulturaftalen for Kulturring Østjylland 2….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 13.03 Konceptpapir for fremtidige kulturaftaler.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 13.04 Underskrift fra Kulturministeren.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 14.01 Budget 2021, Kattegatcentret - KCD.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 14.02 Budget 2021, Kattegatcentret - EFKCHH.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 16.01 Redegørelse om solcelleplanlægning fra advokat 9 december 2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 16.02 Notat fra projektudvikler.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 16.03 Forvaltningens bemærkninger til notat fra projektudvikler modtaget 12202….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.01 Forslag til retningslinjer for planlægning for oversvømmelse og erosion.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.02 Øvrige borgerhenvendelser.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.03 Vejledende tidsplan.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.04 Høringssvar fra supplerende foroffentlighedsfasen.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.05 Forslag til ændringer i rammerne for lokalplanlægning.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.06 Forslag til ændringer i detailhandelsstrukturen.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.07 Forslag til nye retningslinjer for større tekniske anlæg.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.08 Oplæg til Kommunplan 2021.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 17.09 Notat - forvaltningens bemærkninger til ændringsforslag.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.01 Vandforsyningsplan - Udkast til plandel.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.02 Vandforsyningsplan - Udkast til statusdel.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.03 Vandforsyningsplan - Udkast prognose.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.04 Vandforsyningsplan - Stamdatablade revideret.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.05 Vandforsyningsplan - Kort revideret.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.06 Bilag.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.07 Sammenfatning 9 november og forvaltningens bemærkninger.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 18.08 Bemærkninger 9 november.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 20.01 Aqua Djurs - Vurdering af markedsmæssig garantiprovision fra PwC.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 20.02 Vandsam - Vurdering af markedsmæssig garantiprovision fra PwC.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 21.01 Status indberetning 2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 21.02 Tidsplan revideret pr december 2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 22.01 Hvad er Facility Management.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 23.01 Lokalplan 074-707 - Boligområde i Voldby.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 23.02 Tillæg 8 Kommuneplan 2017 - Boligområde i Voldby.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 24.01 Midttrafiks forslag til budget 2021 til politisk høring Norddjurs.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 24.02 Regnskab 2019 Norddjurs.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 27.01 Prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 28.01 Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2021 Prioriteringsliste.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 28.01 Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2021 Prioriteringsliste.XLS
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 30.01 Lejerbo Norddjurs - 735 Årsberetning 2019-2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 30.02 Regnskab 2019-2020.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 31.01 Redegørelse for fremtidsplaner.pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 32.01 Skitse af bestyrelsens forslag (Scenarie 3B) til ombygning af Glesborg S….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 32.02 Beskrivelser og skitser af 3 alternative forslag til ombygning og renove….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20
KB-23-02-2021 - Bilag 32.03 Udtalelse fra Børneby Midts bestyrelse vedr ombygning og renovering af G….pdf
  
23-02-2021 fra 17:00 - 22:20